Telthaller

Affugtet telthal

Halgruppen tænker på optimal lageropbevaring og det rigtige miljø for jeres varer. Mange varer bliver ødelagt pga. fugt men behøver ikke den dyre varme. Det løser vi med en affugtet telthal.

I et affugtet lager styres den relative luftfugtighed så varernes miljø er optimalt, således at fugtfølsomme varer opbevares så energieffektivt som muligt. Ved opbevaring i det rigtige miljø undgår man mug, korrosion, rust og andre lignende skader pga. fugten. 

Halgruppen konstruerer hallen således at affugteren holder en konstant lav luftfugtighed hele året rundt. Affugteren fungerer ved alle temperaturer, både ved kolde vinterdage og ved sommerens varmebølger. Vores affugtede lagerhaller er billige og opbygges som tætte haller uden isolering. Affugterens energiforbrug er betydeligt lavere end tilsvarende forbrug til opvarmning af hallen.

Fordelene er bl.a.

• Lave investeringer & driftsomkostningen (Ingen opvarmning)
• Godt lagermiljø
• Leje eller køb af lager
• Fleksibel løsning
• Hurtig levering

Affugtet teltlager anvendes f.eks. til:

• Emballagelager for pap & papir
• Rå-, mellem- og færdigvarelager som f.eks. stålkonstruktioner 
• Elektronik & el-komponenter
• Bulk-varer som kunstgødning eller cement
• Træ & træpiller, tekstiler & læder 

Vil du have os til at kontakte dig?
Vi vil besvare dine spørgsmål