Arbejdstelt

Løftbart Arbejdstelt

Ved arbejde på store projekter må man være opmærksom på vejret når projektet planlægges.  Halgruppens totaloverdækninger sikrer, at projektet ikke forsinkes.

Halgruppens arbejdstelte er kranløftbare. Arbejdsteltene er beregnet til f.eks. tagoverdækning sammen med stillads eller totaloverdækning ved at løftet teltet ind over et stort byggeri. Men opgaven kan også være en maskine eller et stort emne indenfor eks. Vindmølleindustrien eller en beholder hvor det er praktisk at løfte teltet ind over emnet. Halgruppen hjælper med at finde den bedste totaloverdækning med vores kranløftbare arbejdstelte. Er behovet for en specialdesignet løsning hjælper vi også med at finde den bedste løsningen til dette

Arbetstält_lyfts
Vil du have os til at kontakte dig?
Vi vil besvare dine spørgsmål